dr inż. Leszek Wicikowski

Email lewi@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 30
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lewi

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Miejsce pracy Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Centrum Nanotechnologii A, 4/09
Numer telefonu (58) 347 10 30

Pełnione funkcje

Zastępca kier. katedry
Miejsce pracy Katedra Fizyki Ciała Stałego

Notka biograficzna

Research interests:

- nanomaterials, thin films, glasses, glass-ceramics – preparation, investigations of structure and physical properties

- sol-gel method