dr inż. Krzysztof Cwalina

Email kkcwalina@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 62
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kkcwalina

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 404
Numer telefonu (58) 347 11 62
Email kkcwalina@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje: poniedziałek, 8:00 - 9:00, sala EA 404.

Notka biograficzna

Krzysztof Kamil Cwalina w 2013 r. uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; w 2014 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 2017 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, także na WETI PG.

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dotychczas był wykonawcą w pięciu projektach badawczo-rozwojowych mających zastosowanie głównie w dziedzinie obronności kraju. Od 2016 roku jest członkiem międzynarodowego projektu IRACON realizowanego w ramach akcji COST CA15104 oraz członkiem organizacji IEEE. Jest także recenzentem oraz członkiem komitetów programowych konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz recenzentem czasopism z tzw. listy JCR.

W 2017 r. otrzymał prestiżową nagrodę Young Scientists Awards ufundowaną przez Międzynarodową Unię Nauk Radiowych URSI. Został również zaproszony i prezentował wyniki badań podczas konferencji URSI GASS w Montrealu w Kanadzie, a także był reprezentantem Polski podczas obrad jednej z komisji w ramach Zgromadzenia Generalnego URSI. W tym samym roku otrzymał także grant na udział w międzynarodowych warsztatach, potwierdzony certyfikatem, dotyczących anten i modelowania kanału radiowego dla sieci BAN ufundowany przez COST CA15104 IRACON. W 2017 roku otrzymał również I nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki.

Wyniki swoich badań przedstawił (jako autor lub współautor) w ponad 50 publikacjach krajowych oraz międzynarodowych. Jest również współautorem europejskiego oraz krajowego patentu i dwóch krajowych zgłoszeń patentowych.

Dotychczas prowadził badania głównie w zakresie sieci nasobnych WBAN (Wireless Body Area Network), alokacji zasobów w heterogenicznych sieciach WBAN, radiowych sieci sensorowych oraz zastosowania ultraszerokopasmowego interfejsu radiowego w systemach wewnątrzbudynkowych. Aktualnie jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji, a w szczególności metod głębokiego uczenia w systemach i sieciach radiokomunikacyjnych.

 

Krzysztof Cwalina received Ph.D. degree in telecommunication engineering, from Gdansk University of Technology in 2017. He received the M.SC. Eng. degree in telecommunication engineering, from Gdansk University of Technology in 2014. Currently research assistant in the Department of Radiocommunication Systems and Networks. His research interests include WBAN s(Wireless Body Area Networks), resource allocation in heterogeneous WBANs, WSNs (Wireless Sensor Networks) and usage of Artificial Intelligence, especially Deep Learning methods, in radiocommunication systems and networks.

He participates in COST CA15104 IRACON project, which aims at scientific breakthroughs by introducing novel design and analysis methods for the 5th-generation (5G) and beyond-5G radio communication networks, and is also a member of international group Scientific.Net. He is an author or co-author of many publications including articles, reports, european and national patent and national patent applications.

Link to the list of publications

Link to the Most Wiedzy profile

Link to the ResearchGate profile