dr inż. Mateusz Daśko

Email mateusz.dasko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 83
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mateusz.dasko

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 47
Numer telefonu (58) 347 29 83
Email mateusz.dasko@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH ORAZ MAGISTERSKICH:

1. Kompleksy kwasu foliowego z metalami.

2. Pochodne kwasu foliowego w terapii przeciwnowotworowej.

3. Modyfikacje chemiczne kwasu foliowego.

4. Analogi strukturalne kwasu foliowego zawierające w swojej konstytucji ugrupowania amidosiarczanowe jako inhibitory sulfatazy steroidowej – projektowanie, synteza oraz oznaczanie aktywności biologicznej.

5. Projektowanie, synteza oraz oznaczanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej opartych na amidosiarczanowych pochodnych zawierających w swojej konstytucji pierścień triazolowy.

Notka biograficzna

Dr inż. Mateusz Daśko urodził się w 1990 roku w Kołobrzegu. Od 2009 roku związany jest z Politechniką Gdańską gdzie uzyskał stopień inżyniera (2013) oraz magistra (2014) na kierunku biotechnologia. W 2014 rozpoczął Studia Doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmował się projektowaniem oraz syntezą chemiczną nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych w grupie badawczej Prof. Janusza Rachonia. W 2018 obronił swoją rozprawę doktorską, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dr inż. Mateusz Daśko jest współautorem czternastu publikacji naukowych, polskiego oraz międzynarodowego zgłoszenia patentowego, jak również laureatem Stypendium START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Kierował dwoma grantami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (ETIUDA i PRELUDIUM). W ramach projektu ETIUDA odbył półroczny staż naukowy na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie w grupie badawczej Prof. Any Ramos. Ponadto, dr inż. Mateusz Daśko aktywnie współpracuje ze światem przemysłu. W 2017 roku odbył staż przemysłowy w Laboratorium Rozwoju Technologii w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim.