dr inż. Tomasz Seramak

Email tseramak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tseramak

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 209
Numer telefonu (58) 347 22 97
Email tseramak@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne / teaching activities:
- Technologie szybkiego prototypowania i metalurgia proszków – wykład i ćwiczenia laboratoryjne.
- Materiałoznawstwo I, II oraz III - ćwiczenia laboratoryjne.
- Przetwórstwo materiałów polimerowych - wykład i ćwiczenia laboratoryjne.
- Technologie materiałowe - ćwiczenia laboratoryjne.
- Technologie maszyn - ćwiczenia laboratoryjne.
- Materiały konstrukcyjne - ćwiczenia laboratoryjne.
- Obróbka skrawaniem i przetwórstwo tworzyw sztucznych - ćwiczenia laboratoryjne.
- Technologie wytwarzania spieków – wykład, projekt i ćwiczenia laboratoryjne.
- Podstawy inżynierii materiałowej - ćwiczenia laboratoryjne.
- Manufacturing technology – wykład i ćwiczenia laboratoryjne.

Przedmioty autorskie:
- Technologie szybkiego prototypowania i metalurgia proszków.
- Technologie wytwarzania spieków.

Notka biograficzna

Tomasz Seramak is Ph.D. of Technical Sciences in field of Machine Construction and Operation, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (2003). M.Sc. and Eng. in Machine Construction and Operation with specialization in Machine Technology (1992). The Assistant Professor at the Department of Materials Engineering and Bonding at the Faculty of Mechanical Engineering at GUT. Participation in 16 national and international scientific conferences in field of new technology and materials (e.g. metallic porous structures, 3D printing). Head of Biomaterials Laboratory, Center of Advanced Technologies CZT Pomerania. Member of Polish Society of Materials Science and research group PGV and BIOMAT. The research leader in the project on the 3D printing of titanium dental prosthetic foundations. He also works as the executor in 3 national projects applying to manufacture the porous structures of titanium alloy for medical applications and to design the new type of 3D printer. His most important achievements is an implementation of 3D printing method in biomedicine. Reviewer of papers sent to, e.g. Advances in Materials Science and Acta of Bioengineering and Biomechanics.
The main interests such issues can be mentioned: additive manufacturing methods - SLS, SLA, SLM (3D printing) in biomedical engineering, powder metallurgy, non-destructive testing of materials by µCT method, plastics processing.

Tomasz Seramak otrzymał tytuł doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej (2003). Tytuł mgr inż. uzyskał kończąc studia na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn ze specjalnością Technologia Maszyn (1992). Jestem starszym wykładowcą w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania. Brał udział w 16 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących nowych technologii i materiałów. Kierownik Laboratorium Biomateriałów CZT Pomorze. Członek grupy badawczej BIOMAT i PGV. Kierownik merytoryczny krajowego projektu dotyczącego technologii wytwarzania podbudów tytanowych pod korony i mosty protetyczne. Wykonawca w trzech projektach krajowych dotyczących wytwarzania tytanowych struktur porowatych do zastosowań medycznych oraz projektowania innowacyjnej drukarki 3D. Recenzent w czasopismach: Advances in Materials Science and Acta of Bioengineering and Biomechanics.
Do głównych obszarów zainteresowań należy: addytywne metody wytwarzania (druk 3D) – SLS, SLA, SLM, metalurgia proszków, badania nieniszczące materiałów metodą mikrotomografii komputerowej, przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Wybrane najważniejsze publikacje / Selected publications:

1. Seramak T., Zasińsk K., Zieliński A.: The use of the Ti-13Zr-13Nb alloy powder for manufacturing of various elements by selective laser melting. Journal of Basic and Applied Research international Volume 23, Number 2, 2017.
2. Seramak T., Zasińsk K., Zieliński A., Andryskowski J., Andryskowska-Ignaczak A., Motyl M.: Prosthetic Elements Made of the Ti-13Zr-13Nb Alloy by Selective Laser Melting.           Advances in Materials Science Volume 17, Number 3. 2017.
3. Seramak T., Zasińsk K., Zieliński A., Gubański M.: 3D Printing of Metallic Implants. World Journal of Reaearch and Review Volume 5, Number 4, 2017.
4. Trybuś B., Zieliński A., Beutner R., Seramak T., Scharnweber D.: Deposition of phosphate coatings on titanium within scaffold structure. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 19, nr 2 (2017).
5. Zasińska K., Seramak T., Łubiński J., Rotta G.: The analysis of the influence of stress distribution on wear profile in lubricated sliding contact of UHMW-PE vs titanium Ti-13Nb-13Zr alloy. Tribologia nr. 1 (2017), s.113-116.
6. Rotta G., Seramak T., Zasińska K.: Estimation Of Young`S Modulus Of The Porous Titanium Alloy With The Use Of Fem Package, Advances in Materials Science nr 4 (46)/2015.
7. Zasińska K., Seramak T., Łubiński J.: Comparison of the abrasion resistance of the selected biomaterials for friction components in the orthopedic endoprostheses. Tribologia nr 6/2015.
8. Zasińska K., Seramak T., Łubiński J.: The determination of abrasion resistance of selected biomaterials for the friction pairs in the hip joint endoprosthesis. Advances in Materials Science Volume 14, Number 3, 2014.
9. Serbiński W., Zieliński A., Seramak T., Ossowska A.,  Sobieszczyk S., Supernak-Marczewska M., Majkowska-Marzec B.: Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications. Inżynieria Materiałowa. -Vol. 185., nr. nr 1 (2012).
10. Seramak T., Serbiński W., Zieliński A.: Formation of Porous Structure of the Metallic Materials Used on Bone Implants. Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012).
11. Seramak T., Serbiński W., Zieliński A.: Porous biomaterial for orthopaedic implants based on titanium alloy. Advances in Materials Science. -Vol. 11.
12. Zieliński A., Sobieszczyk S., Seramak T., Serbiński W., Świeczko-Żurek B., Ossowska A.: Biocompatibility and bioactivity of load-bearing metallic implants. Advances in Materials Science. -Vol. 10., nr. iss. 4 (2010).

Aktualna lista publikacji znajduje się na stronie / Current list of publications ca be found at:
https://mostwiedzy.pl/tomasz-seramak,9638-1