dr inż. Aleksandra Karpus

Email alekarpu@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 1118
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/alekarpu

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 631
Numer telefonu 58 347 1118
Email alekarpu@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

UWAGA! Konsultacje w dniu 16.01.2020 odbędą się w skróconym wymiarze, tj. w godz. 9:30-10:15.

Od dnia 25.11.2019 konsultacje odbywać się będą w czwartki w godzinach 9:30-11:00.

Notka biograficzna

Aleksandra Karpus is a lecturer and a PhD candidate at Gdansk University of Technology. She received her MSc diploma in Mathematics and Eng diploma in Informatics in 2011 and 2012 respectively, both at Gdansk University of Technology. She worked as a Java EE developer in years 2009-2010, and as an Oracle database and bussines systems developer in years 2011-2014. Her scientific interests include, but are not limited to, Recommender Systems, Linked Open Data, Information Retrieval and Data Mining. Currently she conduct her research in the field of Recommender Systems with cooperation of SisInf Lab (Polytechnic University of Bari, Italy) and scienists from Politecnico di Torino (Italy).

Aleksandra Karpus jest wykładowcą i doktorantką na Politechnice Gdańskiej. Otrzymała tytuł magistra inżyniera matematyki w 2011 roku oraz inżyniera informatyki w 2012 roku, oba na Politechnice Gdańskiej. Pracowała jako programista Java EE w latach 2009-2010 oraz jako programista baz danych i systemów biznesowych Oracle w latach 2011-2014. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. systemy rekomendacyjne, Linked Open Data, wyszukiwanie informacji i eksplrację danych. Obecnie prowadzi badania naukowe w dziedzinie systemów rekomendacyjnych przy współpracy z SisInf Lab (Politechnika w Bari, Włochy) i naukowcami z Politechniki w Turynie (Włochy).