Komitet honorowy

 • Pan Lech Wałęsa – b. prezydent RP (pobierz)
 • Pani Ewa Kopacz – marszałek Sejmu RP w rządzie PRM D. Tuska (pobierz)
 • Pan Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP (pobierz)
 • Pan Jan Wyrowiński – wicemarszałek Senatu RP, absolwent PG (pobierz)
 • Pani Lena Kolarska-Bobińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • Pan Edmund Wittbrodt – rektor PG 1990-1996, senator RP
 • Pan Ryszard Stachurski – wojewoda pomorski (pobierz)
 • Pan Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego (pobierz)
 • Pan Paweł Adamowicz – prezydent Miasta Gdańska (pobierz)
 • Pan Wojciech Szczurek – prezydent Miasta Gdyni (pobierz)
 • Pan Jacek Karnowski – prezydent Miasta Sopotu (pobierz)
 • Pan Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk (pobierz)
 • Pan Jan Kozłowski – przewodniczący Konwentu PG (pobierz)
 • Pan Henryk Krawczyk – rektor PG 2008-2016
 • Pan Janusz Rachoń – rektor PG 2002-2008
 • Pan Aleksander Kołodziejczyk – rektor PG 1996-2002
 • Pan Bolesław Mazurkiewicz – rektor PG 1987-1990
 • Pan Eugeniusz Dembicki – rektor PG 1984-1987
 • Pan Marian Cichy – rektor PG 1978-1981
 • Pan Jan Zarębski – przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PG, prezes zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu.