Komitet programowy:

 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG – rektor PG, przewodniczący
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG – prorektor ds. nauki
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG – prorektor ds. rozwoju i jakości
 • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – prorektor ds. kształcenia
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia – prorektor ds. współpracy i innowacji
 • dr hab. szt. art. mal. Jan Buczkowski, prof. nadzw. PG –  prodziekan ds. twórczości, Wydział Architektury
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG – dziekan Wydziału Chemicznego
 • prof. dr hab. inż. Andrzej  Stepnowski prof. zw. PG – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG – prodziekan ds. Organizacji Studiów, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG – dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG – dziekan Wydziału Mechanicznego
 • dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG  – dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
 • dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG – dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii
 • mgr inż. Marek Tłok – kanclerz PG
 • mgr inż. Piotr Iwańczak – zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych
 • mgr inż. Piotr Falc – zastępca kanclerza ds. zasobów informacyjnych
 • mgr inż. Anna Kanarska – zastępca kanclerza ds. zasobów ludzkich
 • mgr Piotr Lewandowski – zastępca kanclerza ds. zasobów finansowych
 • dr Barbara Wikieł, doc. PG – dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG
 • mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz – dyrektor Centrum Języków Obcych PG
 • mgr Krzysztof Kaszuba – dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG
 • inż. Bożena Hakuć – dyrektor Biblioteki Głównej
 • mgr inż. Ryszard Markowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów PG
 • Przewodniczący Samorządu Doktorantów PG
 • Przewodniczący Samorządu Studentów PG