CENTRALNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

6 października 2014 roku

w 110. rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

 

POBIERZ PROGRAM

 

godz. 8.00-10.00   Msza św. z udziałem przedstawicieli innych wyznań oraz kościołów Archidiecezji Gdańskiej.
Katedra Oliwska (Archikatedra pw. Trójcy Świętej, ul. Biskupa E.Nowickiego 5, Gdańsk). Dla chętnych odjazd autokarów sprzed Gmachu Głównego o godzinie 7:00, powrót na uczelnię po zakończeniu mszy świętej.

 

godz. 11.15-13.30   Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 
Nadanie tytułu i godności Doktora Honoris Causa profesorowi Robertowi J. Cavie (nota biograficzna)
Politechnika Gdańska (Aula w Gmachu Głównym, ul. G.Narutowicza 11/12, Gdańsk)

 • Hymn Państwowy
 • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Gdańskiej
 • Wystąpienia gości
 • Wręczenie medali i wyróżnień
 • Immatrykulacja
 • Gaudeamus Igitur
 • Laudacja Promotora
 • Nadanie tytułu i godności Doktora Honoris Causa PG prof. R. J. Cavie
 • Wystąpienie Doktora Honoris Causa PG prof. R. J. Cavy - wykład inauguracyjny
 • Zamknięcie uroczystości 
 • Gaude Mater Polonia

 

godz. 13.30-14.30 Poczęstunek z udziałem władz uczelni oraz gości honorowych
Politechnika Gdańska (dziedziniec w Gmachu Głównym, ul. G.Narutowicza 11/12, Gdańsk) 

 

godz. 19.00-22.30    Koncert jubileuszowy Politechniki Gdańskiej* 
                                  Bankiet po koncercie*
Polska Filharmonia Bałtycka im. F.Chopina (ul. Ołowianka 1, Gdańsk)

 

Wydarzenia towarzyszące centralnym uroczystościom jubileuszowym:

 • Zjazd Doktorów Honoris Causa Politechniki Gdańskiej, w tym m.in. zdjęcie pamiątkowe pod tablicą Doktorów Honoris Causa PG
  6 października, godz. 14.30 (hol przed Salą Senatu w Gmachu Głównym)
 • Dzień Międzynarodowy na Politechnice Gdańskiej, w tym m.in. spotkanie z władzami uczelni zagranicznych współpracujących z PG, a także z absolwentami PG mieszkającymi poza granicami Polski (szczegółowy program)
  6 października, godz. 14.30 (Sala Senatu w Gmachu Głównym)
 • Wystawa fotograficzna: „Politechnika Gdańska w Roku Jubileuszowym”
  1-30 października (hol przed Aulą w Gmachu Głównym)
 • Wystawa plenerowa: "Nauka gdańska - nie tylko Heweliusz"
  15 września - 30 października (przed budynkiem Centrum Nanotechnologii)
 • Promocja publikacji jubileuszowych
  - A. Januszajtis "Z dziejów gdańskiej nauki i techniki"
  - B. Szczepuła "Okno z widokiem na Politechnikę"
  - B. Mazurkiewicz (red.) "Rektorzy i prorektorzy Politechniki Gdańskiej 1904-2014"
 • Wydanie specjalne Pisma PG
 • Finały konkursów

 

*wejście za okazaniem imiennego zaproszenia