mgr inż. Kazimierz Kornacki

Email kazimierz.kornacki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 27
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kazimierz.kornacki

Zajmowane stanowiska

Główny specjalista
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-54
Numer telefonu (58) 347 26 27
Email kazimierz.kornacki@pg.edu.pl