dr inż. Aleksandra Romanowska

Email aleksandra.romanowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (0-58)347-17-97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleksandra.romanowska

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach Główny, 62
Numer telefonu (0-58)347-17-97
Email aleksandra.romanowska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Asystent i doktorant w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W ramach pracy doktorskiej prowadzę badania nad modelowaniem makroskopowym ruchu potoku pojazdów na odcinkach międzywęzłowych autostrad i dróg ekspresowych. Poza pracą nad rozprawą doktorską realizuję również badania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowania dużych generatorów ruchu w strukturze miast, zachowań i preferencji transportowych społeczności akademickich, planowania zrównoważonej mobilności miejskiej.