dr inż. Aleksandra Romanowska

Email aleksandra.romanowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (0-58)347-17-97
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleksandra.romanowska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach Główny, 62
Numer telefonu (0-58)347-17-97
Email aleksandra.romanowska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Pracownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Realizuje prace badawcze z zakresu modelowania ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowania dużych generatorów ruchu w strukturze miast, zachowań i preferencji transportowych społeczności akademickich, planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. W 2019 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych, broniąc pracę doktorską z zakresu makroskopowego modelowania ruchu potoku pojazdów na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych, realizowaną pod opieką prof. Kazimierza Jamroza.