SB YCGN | Rdzeń sieci współpracy grup młodzieży Południowego Bałtyku

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Gomółka Finansowanie projektu: Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Projekt realizowany w Katedra Filozofii i Metodologii Nauk zgodnie z porozumieniem STHB.05.01.00-28-0117/17-00 z dnia 2018-03-13