prof. dr hab. Krystyna Gomółka

Email kgom@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 42
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kgom

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Zakład Studiów Wschodnich, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 503
Numer telefonu (58) 347 22 42

Pełnione funkcje

Kierownik zakładu
Miejsce pracy Zakład Studiów Wschodnich