dr inż. Aleksandra Ziółkowska

Email aleksandra.ziolkowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 18
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleksandra.ziolkowska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 132 a
Numer telefonu (58) 347 25 18

Wiadomość dla studentów

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich

Badanie reaktywności fosfanylofosfaalkenów o ogólnych wzorach RR'C=P-PtBu2 i HR'C=P-PtBu2 względem wybranych odczynników takich jak:
[The reactivity study of phosphanylphosphalkenes with general formulas RR'C=P-PtBu2 and HR'C=P-PtBu2 with selected reagents such as:]

- małe cząsteczki (CS2, P4, S i Se)
[- small molecules (CS2, P4, S and Se)]

-  kompleksy metali (Ag, Au, W i Cr)
[- metal complexes (Ag, Au, W and Cr)]

- inicjatory reakcji polimeryzacji (VAZO)
[- polymerization reaction initiators (VAZO)]

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

- chemia związków nisko-walencyjnego fosforu
[- chemistry of low-valence phosphorus compounds]

- ligandy fosforoorganiczne
[- organophosphorus ligands]

- kompleksy metali przejściowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów tytanu
[- transition metal complexes, with particular emphasis on titanium complexes]

Notka biograficzna

Wykształcenie

Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek CHEMIA
2013: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej

Studia II stopnia - magisterskie, kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA, spec. Technologia Organiczna
2014: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej

Studia III stopnia - doktorskie, kierunek CHEMIA, spec. Chemia Nieorganiczna
2019: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Synteza kompleksów β-diketiminowych oraz PNP tytanu(III) i tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym. Badanie reaktywności β-diketiminowych kompleksów tytanu(III) z ligandem fosfanylofosfidowym.
Obrona pracy z wyróżnieniem.
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies
Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Ponikiewski