dr inż. Aleksandra Ziółkowska

Email aleksandra.ziolkowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 18
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleksandra.ziolkowska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 132 a
Numer telefonu (58) 347 25 18