Katarzyna Mikielewicz

Email katmikie@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 37
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katmikie

Zajmowane stanowiska

Samodzielny księgowy
Miejsce pracy Dział Księgowości, Kwestura
Gmach B pokój 05
Numer telefonu (58) 347 21 37