dr inż. Waldemar Korłub

Email waldemar.korlub@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 03
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/waldemar.korlub

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 531
Numer telefonu (58) 347 20 03
Email walkorlu@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje: poniedziałek 10:15-12:00
 
 Uwaga: konsultacje w dniu 8.01.2018 (poniedziałek)  odbędą się w godz. 8-9.
  
 

Notka biograficzna

Waldemar Korłub uzyskał tytuł inżyniera w 2011 roku, tytuł magistra w 2012 roku oraz stopień doktora w dyscyplinie informatyki w 2017 roku na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: systemy rozproszone ze szczególnym uwzględnieniem systemów typu grid i chmur obliczeniowych, systemy autonomiczne zdolne do samodzielnej optymalizacji, zarządzania zasobami, ochrony i naprawy, sztuczną inteligencję i metody optymalizacji wielokryterialnej.

Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych w obszarze systemów rozproszonych i sztucznej inteligencji. Uczestniczył w realizacji projektów badawczych:

  • Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów (2016),
  • A Data Processing Center – Task Manager (DPCTM) product, GMVPOL DPCTM GUT 31717/14 (2015),
  • Comcute – system utrzymania wielkiej mocy obliczeniowej, projekt rozwojowy nr OR00010811 (2011-2012),
  • Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji rozproszonych o wysokich wymaganiach wiarygodnościowych, projekt badawczy nr N N519 172337 (2011).

Jest zatrudniony na wydziale ETI od 2012 roku. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, magisterskich studiach uzupełniających oraz na studiach podyplomowych. Był promotorem 9 dyplomantów na poziomie studiów inżynierskich oraz 5 na poziomie magisterskim.