mgr Marzena Oleszko

Email marolesz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 88
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marolesz

Zajmowane stanowiska

Zastępca Kwestora Uczelni
Miejsce pracy Kwestura
Gmach B pokój 02
Numer telefonu (58) 347 24 88