dr Monika Bizewska

Email monikak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 65-70; 664-164-490
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/monikak

Zajmowane stanowiska

Kierownik biura
Miejsce pracy Biuro Politechniki Otwartej
Gmach Główny, 459
Numer telefonu (58) 348 65-70; 664-164-490
Email monika.bizewska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

dr Monika Bizewska,  doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat pt. „Państwo Środka w kulturze materialnej i w piśmiennictwie polskiego oświecenia” obroniła pod nazwiskiem Kwietniewska w 2009 roku.

Od stycznia 2019 roku zatrudniona w Biurze Politechniki Otwartej na stanowisku kierownika jednostki realizującej zadania związane z popularyzacją nauki oraz organizacją wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Na pełnym etacie, przez ponad 10 lat, pracowała w Dziale Projektów Politechniki Gdańskiej (2008-2019) oraz Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (2004-2005).

Kierownik projektów edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu Politechnika Wielu Pokoleń wdrożyła na Politechnice Gdańskiej wielopokoleniowy uniwersytet kształcący jednocześnie dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

Dorywczo prowadzi zajęcia dla studentów obcokrajowców Politechniki Gdańskiej, przybliżając im polską kulturę i historię.

Posiada uprawnienia w zakresie projektowania ogrodów (kwalifikacja zawodowa R-21) oraz zarządzania projektami (PRINCE2,  P3O).