Politechnika Wielu Pokoleń

Kierownik projektu: dr Monika Bizewska Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt realizowany w Biuro Rektora zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-00-T062/18 z dnia 2019-01-30

Studia podyplomowe MBA - Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu przed EURO 2012/Studia MBA Zarządzanie w Sporcie

Kierownik projektu: dr Monika Bizewska Finansowanie projektu: Kapitał Ludzki
Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UDA-POKL.02.01.01-00-A38/09 z dnia 2009-10-01