dr Monika Bizewska

Email monikak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 62 53
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/monikak

Zajmowane stanowiska

Kierownik biura
Miejsce pracy Biuro Politechniki Otwartej
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
Numer telefonu (58) 348 62 53
Email monika.bizewska@pg.edu.pl