mgr Anna Gerlach

Email anna.gerlach@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 15, 664-164-401
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.gerlach

Zajmowane stanowiska

Główny specjalista
Miejsce pracy Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu (58) 347 12 15, 664-164-401