dr hab. Sławomir Makowiec

Email mak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 24
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mak

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 111
Numer telefonu (58) 347 17 24
Email mak@pg.edu.pl