dr inż. Sławomir Judek

Email slawomir.judek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 68
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/slawomir.judek

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-013
Numer telefonu (58) 347 11 68
Email slawomir.judek@pg.edu.pl