dr inż. Andrzej Wardziński

Email andrzej.wardzinski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.wardzinski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 646
Numer telefonu (58) 347 13 64
Email andrzej.wardzinski@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje: wtorki 10:15 - 12:00, środy 12:15 - 13:00

Notka biograficzna

Andrzej Wardziński, Assistant Professor at Gdańsk University of Technology, computer scientist specializing in safety and security of computer systems. 
I graduated in Computer Science at Gdańsk University of Technology in 1993, and received PhD in 1997. My PhD thesis concerned FTA safety analysis for real-time systems. For 15 years I was working as a quality manager in software industry. I was involved in several research projects on system safety and security. I am the author and co-author of twenty scientific publications. In 2014 our research team founded Argevide company to develop and offer commercially NOR-STA, the result of our research projects. NOR-STA supports standard compliance and assurance process (safety case, assurance case).

Andrzej Wardziński, adiunkt na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, informatyk specjalizujący się w bezpieczeństwie i niezawodności systemów informatycznych.
Ukończyłem studia na kierunku Informatyka na Politechnice Gdańskiej w 1993 roku, w roku 1997 otrzymałem tytuł doktora za pracę dotyczącą analizy bezpieczeństwa FTA dla systemów czasu rzeczywistego. Przez 15 lat pracowałem jak kierownik jakości w firmach wytwarzających oprogramowanie. Brałem udział w kilku projektach badawczych dotyczących bezpieczeństwa systemów. Jestem autorem lub współautorem około 20 publikacji naukowych. W 2014 razem z zespołem badawczym założyliśmy spółkę Argevide rozwijającą opracowany na Politechnice Gdańskiej system NOR-STA stosowany w wykazywaniu zgodności ze standardami oraz dla budowy argumentacji bezpieczeństwa systemów (safety case, assurance case).