dr inż. arch. Marek Sztafrowski

Email mszt@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 19
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/mszt

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 363
Numer telefonu (58) 347 26 19

Notka biograficzna

Marek Sztafrowski, dr inż. arch.

Praca doktorska z wyróżnieniem: „Zasady programowania i projektowania obiektów Aquaparków”, 2007.

Jego badania koncentrują się wokół nowych technologii budowlanych oraz materiałowych. Obszar badań oraz zainteresowań obejmuje budownictwo sportowe. Drugim polem zainteresowań jest wpływ nowoczesnych technologii na kształtowanie architektury budynków istniejących.  

Marek Sztafrowski, Phd

PhD with honours: "Aquaparks' programme and design principles", 2007

His research focuses on new construction and material technologies. The area of research and interests includes sports facilities. The second field of interest is the influence of new technologies on the architecture of existing buildings.