mgr Łukasz Fusiara

Email lukasz.fusiara@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 19
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lukasz.fusiara

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Biuro Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, 262
Numer telefonu (58) 347 11 19
Email lukasz.fusiara@pg.edu.pl