dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska

Email magkaszy@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 83
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/magkaszy

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 111
Numer telefonu (58) 347 28 83