mgr inż. Anna Kanarska

Email anna.kanarska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 44, 58 347 17 44
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.kanarska

Zajmowane stanowiska

Zastępca kanclerza ds.pracowniczych
Miejsce pracy Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu (58) 347 17 44

Pełnione funkcje

Z-ca kanclerza ds. pracowniczych
Miejsce pracy Kanclerz
Gmach Główny, 215
Numer telefonu 58 347 17 44