mgr Katarzyna Rachoń

Email katarzyna.rachon@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 45
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katarzyna.rachon

Zajmowane stanowiska

Starszy specjalista
Miejsce pracy Dział Rozliczeń Projektów, Kwestura
Gmach B pokój 07
Numer telefonu (58) 348 60 45