mgr Urszula Markowska

Email urszula.markowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 55
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/urszula.markowska

Zajmowane stanowiska

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna
Gmach B, 216
Numer telefonu (58) 347 10 55
Email umark@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora ds.ochrony informacji niejawny
Miejsce pracy Rektor