inż. Joanna Wawrzynowska

Email joawawrz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/joawawrz

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Dział Płac, Kwestura
Gmach B pokój 107
Numer telefonu (58) 347 11 33