mgr inż. Monika Zielińska

Email monika.zielinska@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/monika.zielinska

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 363
Email monika.zielinska@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Monika Zielińska (mgr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jej badania koncentrują się na obiektach zabytkowych, głównie na nieniszczących metodach diagnostyki.

Od 2013 roku rozpoczęła naukę na Studium Doktoranckim działającym przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Pod opieką dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej przygotowuje pracę doktorską związaną z zastosowaniem tomografii ultradźwiękowej do obrazowania struktury obiektów zabytkowych. Jej teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, między innymi w: International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Procedia Engineering, Journal of applied geophysics, Diagnostyka, Przegląd Budowlany, Inżynieria Morska i Geotechnika.

Od roku 2016 jest jednym z opiekunów koła naukowego studentów Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskej – The Beauty of StructureS