mgr inż. Tomasz Bieliński

Email tomasz.bielinski@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 28 85
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tomasz.bielinski

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
Numer telefonu 58 347 28 85
Email tomasz.bielinski@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Z powodu stanu epidemii konsultacje w formie tradycyjnej są zawieszone do odwołania. Wszelkie pytania proszę kierować do mnie przez pocztę e-mail oraz śledzić kursy na e-nauczaniu.

Consultations in the traditional form are suspended due to the state of the epidemic. Please contact with using e-mail, and follow e-larning course.
Konsultacje/Office hours 2019/2020:
  • Śr./Wed 14:15-15:00
  • Pią./Fri 15:15-16:00

Notka biograficzna

Tomasz Bieliński urodził się w 1988 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki w zakresie technologii geoinformatycznych i mobilnych w roku 2012 broniąc pracę „Realizacja Maszyny Wirtualnej w oparciu o Procesor VLIW”. Od 2012 r. jest doktorantem w Katedrze Systemów Geoinformatycznych (WETI, PG). Od 2015 r. jest zatrudniony w Katedrze Systemów Geoinformatycznych jako wykładowca i następnie jako asystent. Posiada doświadczenie jako programista C/C++, Java zdobyte w grantach badawczych „Mayday Euro 2012”, „Comcute - system utrzymania wielkiej mocy obliczeniowej” oraz „SafeCity GIS”. Podczas pracy w Asseco Poland zdobył doświadczenie jako programista C#, ASP .NET implementując rozporządzenie o klasyfikacji substancji niebezpiecznych (WE 1272/2008). Obecnie prowadzi badania z zakresu metod parametryzacji algorytmów przetwarzania danych satelitarnych.

Lista Publikacji [link]

Tomasz Bieliński was born in 1988. In 2012 he received M.Eng. degree in Computer Science with specialisation of geoinformatics and mobile technologies. The subject of his master’s thesis was “Virtual Machine implementation on VLIW processor”. Since 2012 he is PhD student in Geoinformatics Department (ETI Faculty, GUT). Since 2015 he is employed as a lecturer and then as an assistant. He has as C/C++ and Java developer experience obtained in research grants “Mayday Euro 2012”, “Comcute - large computational power maintenance system” and “SafeCity GIS”. During work in Asseco Poland he obtained experience as C#, ASP .NET developer implementing CLP regulation about classification of dangerous substances and mixtures (EU 1272/2008). Currently the main scope of his research is parameterisation of satellite data processing algorithms.

List of publications [link]