mgr inż. arch. Joanna Wojtas

Email joawojta@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 77
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/joawojta

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 363
Numer telefonu (58) 347 18 77

Wiadomość dla studentów

Joanna Wojtas jest pracownikiem dydaktycznym, zatrudnionym jako nauczyciel odpowiedzialny za przedmioty z obszaru konstrukcji budowlanych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z konstrukcji  budowlanych oraz świadczy konsultacje projektowe w zakresie konstrukcji w modułach przedmiotów projektowych oraz specjalistyczne konsultacje dyplomowe, na I i II stopniu studiów.

Podstawowym kierunkiem działalności naukowej są konstrukcje drewniane, w szczególności zrębowe. Jest wykonawcą w projekcie badawczym z NCN zarejestrowanym pod nr 2015/17/B/ST8/03260, pt. "Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich".

Notka biograficzna

Joanna Wojtas is a employed as Senior lecturer, academic teacher responsible for subjects in the field of building structures. She lectures and has exercices with students on building structures tasks and provides design consultations in the field of structures in modules of design subjects and specialist diploma consultations at the first and second level of studies.

The basic direction of scientific activity are wooden structures, in particular log systems. She is a co-investigator  in the research project from NCN, registered under No. 2015/17 / B / ST8 / 03260,  "Geometric-strength analysis of historical carpentry joints".