dr inż. Grzegorz Gołaszewski

Email grzegorz.golaszewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 37
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/grzegorz.golaszewski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 647
Numer telefonu (58) 347 10 37
Email grzo@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20 /Consulting hours in the summer semester of 2019/20:

wtorek/tuesday: 12:15-14:00

Uwaga: Na czas trwania ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 konsultacje odbywają się w formie zdalnej. Osoby pragnące wziąć udział proszę o email.
Notice: During restrictions related to the spread of SARS-CoV-2 virus consultations will be held online. Please email me, if you are interested in participating.
 

Notka biograficzna

Grzegorz Gołaszewski, wykładowca na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalizujący się w Inżynierii Oprogramowania.
Ukończył Wydział ETI PG w roku 2004 ze specjalnością Inżynieria Systemów i Bazy Danych. Pozostał związany z wydziałem po ukończeniu studiów. Uczestniczył w projektach badawczych PIPS oraz ANGEL. W 2017 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych. Jest autorem bądź współautorem 9 publikacji naukowych.