dr hab. Beata Basińska

Email bbas@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bbas
www.beatabasinska.net

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B pokój 705
Numer telefonu (58) 347 19 92

Notka biograficzna

2017 Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie

2011 tytuł zawodowy Psycholog Transportu (Nr licencji G-P127)

2011 Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

2001 Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

1994 tytuł zawodowy Psycholog Kliniczny (nr GD43)

1991 Magister psychologii, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych