dr hab. inż. Jacek Rak

Email jrak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 38
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jrak

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 144
Numer telefonu (58) 347 1660
Email jrak@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Teleinformatyki

Notka biograficzna

Jacek Rak holds DSc (habilitation) and Ph.D. degrees received from Gdansk University of Technology (GUT), Poland in 2016 and 2009, accordingly. He is currently an Associate Professor of Computer Communications. His main research areas include: routing, design and analysis of communication networks with special focus on resilience of emerging communication technologies including Future Internet and Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs).

Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania i analizy sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu niezawodności transmisji w odniesieniu do nowych architektur sieci, w tym Internetu Przyszłości oraz sieci komunikacji między pojazdami (VANET).