RECODIS | Usługi niezawodnego dostarczania informacji w sieciach teleinformatycznych w obliczu awarii masowych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Rak Finansowanie projektu: COST
Projekt realizowany w Katedra Teleinformatyki zgodnie z porozumieniem AGA-CA15127-1 z dnia 2016-05-05

CA15127-FAD | Upowszechnienie rezultatów projektu RECODIS

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Rak Finansowanie projektu: COST
Projekt realizowany w Katedra Teleinformatyki