dr inż. Marek Kulawiak

Email marek.kulawiak@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 17 28
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marek.kulawiak

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
Numer telefonu 58 347 17 28
Email marek.kulawiak@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 10:30 - 12:00
Uwaga: korespondencję elektroniczną proszę przesyłać na mój adres e-mail w domenie ETI (Marek.Kulawiak@eti.pg.edu.pl).
Aktualności: 8.04.2020: zmiana zasad zaliczenia laboratorium z przedmiotu Mobilne Systemy Operacyjne. Więcej informacji w systemie eNauczanie.


Materiały dydaktyczne (studia stacjonarne):

Mobilne aplikacje multimedialne
Przetwarzanie danych w systemach mobilnych


Materiały dydaktyczne (studia zaoczne):

Bazy danych
Multimedialne technologie mobilne
Programowanie w technologii Android

 

Notka biograficzna

Marek Jerzy Kulawiak urodził się w 1989 roku. Tytuły naukowe inżyniera i magistra inżyniera uzyskał odpowiednio w latach 2012 i 2013 na Politechnice Gdańskiej. Od 2014 roku jest pracownikiem Katedry Systemów Geoinformatycznych (WETI PG). W pracy naukowej zajmuje się głównie rekonstrukcją kształtu trójwymiarowych obiektów przestrzennych, posiada również doświadczenie w rozwijaniu oprogramowania na urządzenia mobilne oraz w tworzeniu grafiki trójwymiarowej. Jest autorem publikacji i wystąpień konferencyjnych z tej dziedziny.

Biographic note

Marek Jerzy Kulawiak was born in 1989. He received the Sc. and M.Sc. degrees in Informatics from Gdansk University of Technology in 2012 and 2013, respectively. Since 2014 he works at the Department of Geoinformatics of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics (GUT). His scientific work is mainly focused on the topic of shape reconstruction of three-dimensional spatial objects. He also has experience with developing software for mobile systems, as well as creating 3D graphics. He is the author of several journal articles and conference presentations from this field of science.