prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński

Email jcieslin@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 22
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jcieslin

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego Laboratorium Maszynowe, 110
Numer telefonu (58) 347 16 22

Notka biograficzna

Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978).

W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. habilitację, a w 2006 r. uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje kierownika katedry, zakładu i prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008).

Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. intensyfikacji konwekcyjnego przenoszenia ciepła, dynamiki pęcherzyków parowych i gazowych, odnawialnych źródeł energii, niekonwencjonalnych metod i układów konwersji energii, np. z generatorami MHD, ogniwami paliwowymi czy silnikami Stirlinga. Ponadto zajmuje się badaniem właściwości termofizycznych i zastosowaniem nanocieczy w systemach energetycznych, w tym w magazynach energii cieplnej.

Jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań opublikowanych i nieopublikowanych. Wypromował 9 doktorów, jest opiekunem naukowym 3 doktorantów. Był recenzentem w 24 przewodach doktorskich, 6 przewodach habilitacyjnych i 2 postępowaniach o tytuł profesora.

Odbył liczne staże naukowe, w tym m.in. na Universität-GH-Essen, w Kernforschungsanlage Jülich GmbH i dwa razy w Fachhochschule Stralsund/University of Applied Sciences, jako stypendysta DAAD. Wielokrotnie odbywał krótkotrwałe staże naukowe w Hochschule Bremen/City University of Applied Sciences. Jest aktywnym uczestnikiem program Erasmus. Był opiekunem ponad 30 prac dyplomowych zrealizowanych na uczelniach niemieckich.

Od 2002 r. jest związany z Wydawnictwem PG, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego. W latach 1998–2016 jego dodatkowym miejscem pracy była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. W całym tym okresie pełnił funkcję przedstawiciela PG w Senacie PWSZ w Elblągu.

Jest aktywny w organizacji życia naukowego. Od 1994 r. jest członkiem Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (sekretarz Sekcji w latach 1999–2002), od 2011 r. jest członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. W latach 1994–2011 pełnił funkcję przewodniczącego interdyscyplinarnej Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Był przewodniczącym, sekretarzem lub członkiem ponad 30 komitetów organizacyjnych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od 2014 r. jest członkiem Editorial Board of The Archive of Mechanical Engineering, a od 1993 r. konsultantem naukowym czasopisma Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także wyróżniony Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”. Jego działalność na rzecz Politechniki Gdańskiej wyróżniono 37 Nagrodami Rektora.

Zainteresowania, czas wolny: muzyka, literatura, malarstwo, historia nowożytna, nordic walking, rower.