dr hab. inż. Agnieszka Ossowska

Email agossow@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/agossow

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 203A
Numer telefonu (58) 347 19 63

Notka biograficzna

Dr inż. Agnieszka Ossowska

Mgr inż. -  Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (1999)

Dr inż.  -  Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2008)

Główne kierunki działalności naukowej sprowadzają się do prac związanych z wytworzeniem i modyfikacją cienkich pojedynczych i kompozytowych warstw tlenkowych na stopach tytanu i stali austenitycznej z zastosowaniem utleniania elektrochemicznego i gazowego w celu poprawy biokompatybilności i  odporności korozyjnej, w szczególności odporności na  korozję wżerową. Proponowana modyfikacja warstwy  materiału przeznaczonego na implanty wpływa na wydłużenie stabilności długoterminowej i wzrost biozgodności. Warstwy mogą stanowić rezerwuar dla nanocząstek  (np. srebra) lub antybiotyków.

W swojej działalności naukowej opublikowała ponad 54 prace (w tym 1 monografia, 2 rozdziały do monografii, 6 rozdziały w książkach, ponad 10 artykułów z listy JCR ). Była kierownikiem 2 projektów  i współwykonawcą w 5 projektach NCN, KBN, ERA-MATERA. Edytor w czasopiśmie Advances in Materials  Science (2011-2014). Jest członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,
  • Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów,
  • Grupy PGV.  

 

Mgr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology (1999)

Dr inż. - Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology (2008)

The main fields of scientific activity embrace any activity that tends to production, with use of electrochemical and gas oxidation technics, thin, single or composite oxide layers on titanium alloys or austenitic steels that improve biocompatibility and pitting corrosion resistance. Proposed modification of surface layers significantly prolongs the life time of implants and increases its biocompatibility. Achieved tubular layers can be used as reservoirs for nanoparticles (eg. silver) or antibiotics.

In her scientific work she has published more than 54 works (including one monograph, 8 chapters in books, more than 10 articles from the JCR list). She was the manager of two projects and co-contractor in 5 projects of NCN, KBN, ERA-MATER. She was the editor in Advances in Materials Science (2011-2014). She is a member of:

  • Polish Society of Materials Science,
  • Polish Association of Biomaterials,
  • PGV Group.  

 

List of most important papers:

1. Ossowska A. Zielinski A., Buczek M, Influence of laser melting on surface layer properties of titanium alloy Ti6Al4V, Journal of Biomechanics,Vol. 43(1), 2010.

2. Ossowska A. Zielinski A., Buczek M., Properties of surface layers of titanium alloy Ti6Al4V after laser melting processes, Advances in Materials Sciences, 10 (4) 2010.

3. Zieliński A., Sobieszczyk S. Świeczko-Żurek B. Ossowska A. Seramak T., Serbiński W., Biocompatibility and bioactivity of bering loaded metallic implants, Journal of Biomechanics, vol. 43(1), 2010.

4. Zieliński A., Świeczko-Żurek B. Sobieszczyk S., Ossowska A., Nowe metody badań korozji i pękania wodorowego materiałów eksploatowanych w umiarkowanych warunkach, Ochrona przed Korozją,vol. 53(11), 2010.

5. Zieliński A., Sobieszczyk S., Seramak T., Serbiński W., Świeczko-Żurek B. Ossowska A., Biocompatibility and bioactivity of load-bearing metallic implants. Advances in Materials Science, vol. 10(4), 2010.

6. Łabanowski J., Ossowska A., Properties of duplex stainless steel surface layers after burnishing process. Solid State Phenomena, vol.165, 2010.

7. Demczuk A., Świeczko-Żurek B. Ossowska A., Corrosion resistance examinations of Ti-6Al-4V alloy with the use of potentiodynamic metod In Ringer`s and artificial saliva solutions, Advances in Materials Science, vol. 11(4), 2011.

8. Ossowska A. Zieliński A., Supernak M., Formation of high corrosion resistance nanotubular  layers on titanium alloy Ti13Nb13Zr, Solid State Phenomena, vol. 1567 (183), 2011.

9. Ossowska A. Zieliński A., Supernak M., Preparation of nano-tubular oxide layers on titanium alloy Ti13Nb13Zr, Engineering of Biomaterials,vol 14, 2011.

10. Zieliński A., Sobieszczyk S.,  Serbiński W,  Seramak T,Ossowska A., Materials disign for the titanium alloy Ti13Nb13Zr, Solid State Phenomena, vol.183, 2012.

11. Serbiński W,  Zieliński A,  Seramak T.,  Ossowska A. Sobieszczyk S., Supernak M., Majkowska B., Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications, Inżynieria Materiałowa,  vol. 33(1), 2012.

12. Ossowska A. Zieliński A., Supernak M., Electrochemical oxidation and corrosion resistance of the Ti13Nb13Zr alloy, Engineering of Biomaterials, vol.16 (122-123), 2013.

13. Zieliński A., Świeczko-Żurek B. Ossowska A., Environmental degradation of Ti alloys in artificial saliva and a role of fluorides, Inżynieria Materiałowa, nr. 2, 2014.

14. Świeczko-Żurek B. Zieliński A., Ossowska A. Sobieszczyk S., Biomateriały. Podręcznik akademicki. , Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.

15. Ossowska A. Sobieszczyk S., Supernak M., Zielinski A., Morphology and properties of nanotubular  oxide layer on the Ti13Nb13Zr alloy, Surface and Coatings Technology, vol. 258, 2014.

16. Ossowska A. Beutner R., Scharnweber D., Zieliński A., Formation of duplex oxide layers on the Ti13Nb13Zr alloy, ICMCTF, 2015.

17. Ossowska A. Zieliński A., Corrosion and biological properties of oxide and nanooxide layers on the Ti13Nb13Zr alloy, ANM 2016.

17. Ossowska A., Electrochemical preparation and corrosion resistance of duplex thin films on titanium alloy, Engineering of Biomaterials, 2016, 138.

18. Ossowska A. Beutner R., Scharnweber D.,Zieliński A., Properties of composite oxide layers on the Ti13Nb13Zr alloy, Surface Engineering, p.1-8, str. intern 04.04.2017.

19. Szoka A., Gajowiec G., Zieliński A., Serbiński W.,J.-M. Olive, Ossowska A., Hydrogen degradation of oxidized Zr alloys in aspect of possible LOCA accident, Advance in Materials Science, vol.17(1), 2017