dr Anna Zielińska

Email anna.zielinska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 28
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anna.zielinska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Zarządzania w Przemyśle, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, 709
Numer telefonu (58) 347 22 28
Email Anna.Zielinska@zie.pg.gda.pl

Notka biograficzna

Od 2016 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2018 r. członek rady International Project Management Association Young Crew Polska. Autorka licznych publikacji naukowych zakresu zarządzania antykryzysowego, zarządzania projektami i programami zdrowotnymi oraz doskonalenia podmiotów gospodarczych. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zarządzanie programami i projektami, nowoczesne koncepcje zarządzania takie jak np., lean, QRM, agile, design thinking oraz grywalizacja i symulacje biznesowe. Zarówno podczas pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jak i Politechnice Gdańskiej brała udział w szeregu projektów badawczych krajowych oraz projektach realizowanych przez międzynarodowe konsorcja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Południowy Bałtyk a także projektach realizowanych przez IPMA YC. Współpracowała z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami, dla których przygotowywała eksperckie raporty branżowe. Od 2016 r. wspomaga działalność Naukowego Koła Jakości i Produktywności. Organizatorka i współorganizatorka konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zainteresowania naukowe

 • Zarządzanie projektami i programami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie antykryzysowe
 • Kultura organizacyjna

Prace dyplomowe – przykładowe obszary tematyczne

 • Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie usług
 • Quick Response Manufacturing
 • Lean Management
 • Design thinking
 • Zarządzanie projektami