dr hab. inż. Aleksandra Parteka

Email aleksandra.parteka@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 51, (58) 348 60 04
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/aleksandra.parteka
http://zie.pg.edu.pl/aparteka

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, 316
Numer telefonu (58) 348 60 04
Email aparteka@zie.pg.gda.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Studiów Doktoranckich
Miejsce pracy Wydział Zarządzania i Ekonomii
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 412
Numer telefonu (58) 347 27 51

Wiadomość dla studentów

Proszę o kierowanie poczty wyłącznie na adres email: aparteka@zie.pg.gda.pl

Please send emails only to:  aparteka@zie.pg.gda.pl

Notka biograficzna

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Absolwentka Sussex University (Brighton, Wielka Brytania; 2006), Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy; 2005) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (2003).  W 2008 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Universita’ Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy). Od 2008r. zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  W roku akademickim 2011/2012 przebywała na podoktorskim stażu naukowym na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (program Start), MNiSW (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, program Mobilność Plus), Teaching Fellow CERGE-EI; wielokrotna laureatka nagród J.M. Rektora PG., lauratka nagrody Narodowego Banku Austrii. Autorka/współautorka publikacji w czasopismach JCR; kierownik wielu projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych (NCN, NBP) i zagranicznych, ekspert Narodowego Centrum Nauki. Stypendystka Komisji Fulbrighta (Fulbright Senior Award - staż naukowy w UC Berkeley, 2018).