mgr Ewa Wawoczna

Email red@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 21
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/red

Zajmowane stanowiska

Starszy wykładowca
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B, 306
Numer telefonu (58) 347 19 21
Email red@pga.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca Dyrektora ds.Kształcenia CJO
Miejsce pracy Centrum Języków Obcych
Gmach B, 306
Numer telefonu (58) 347 19 21
Email red@pg.edu.pl