prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Email bozena.kostek@pg.edu.pl
Numer telefonu +48583472717, (58) 347 27 17
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bozena.kostek
www.audioakustyka.org

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Laboratorium Akustyki Fonicznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 731
Numer telefonu (58) 347 27 17
Email bokostek@audioakustyka.org

Pełnione funkcje

Kierownik Laboratorium
Miejsce pracy Laboratorium Akustyki Fonicznej
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 731
Numer telefonu +48583472717
Email bokostek@audioakustyka.org

Notka biograficzna

BOZENA KOSTEK holds professorship at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology (GUT), Poland. Prof. Kostek is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. She is a Fellow of the Audio Engineering Society. She is Head of the Audio Acoustics Laboratory.

Bozena Kostek received her M.Sc. degree in Sound Engineering from the Technical University of Gdansk (1983). Following this, she received M.Sc. (1986) from the Technical University of Gdansk (Institute of Management and Organization). From 1987-1989, she Kostek studied at the Paul Sabatier University in Toulouse, France, receiving DEA d’Acoustique. In 1992, she received her Ph.D. degree with honors from the Technical University of Gdansk. In March 2000 she supported her D.Sc. degree at the Institute of Research Systems of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. In 2005 she was granted the title of professor from the President of Poland.

She led a number of research projects sponsored by the Polish Ministry of Science and Education, also Polish National Centre for R&D and National Science Centre (39 projects). She also took part in the 6th FP and 7th Framework Program projects. Her research activities are interdisciplinary, however the main research interests focus on cognitive bases of hearing and vision, music information retrieval, musical acoustics, studio technology, Quality-of-Experience, human-computer-interaction (HCI) as well as applications of soft computing and computational intelligence to the mentioned domains. She also authored or coauthored some technological solutions (40). Prof. Kostek has published and presented more than 600 scientific papers in journals (more than 120 articles), chapters in books  and at conferences, she also received several patents. She has got more than 1850 citations to date. In 1999, she published a book entitled “Soft Computing in Acoustics“, and later in 2002 she co-authored a book devoted to “Computer technology applications to audiology and speech therapy”. In 2005 she published another monograph entitled “Perception-based Data Processing in Acoustics“. Prof. Kostek was also one of the Editors of the first volume of the Transactions of Rough Sets and Guest Editor J. Intelligent Information Systems.

From 2008 to 2012 she was Editor-in-Chief of Archives of Acoustics (JCR journal). She serves a reviewer of many scientific journals (e.g. IEEE Transactions on ASLP, J. Audio Eng. Soc., J. of Acoust. Soc. of America, J. of Intel. Information Systems, J. New Music Research, NCEJ, Neurocomputing, IET Signal Processing, etc.). She is Editor-in-Chief of  Journal of Audio Engineering Society. In July 2013 she was appointed as an Associate Editor of the IEEE Transactions on ASLP. 

Under her guidance, 14 Ph.D. students supported their doctoral theses (12 with honors). Currently, she is supervising 3 Ph.D. students. She was the reviewer of 25 Ph.D. theses (among them those from the University of Monash, Melbourne, Ulster University) and 5 habilitation works (for the D.Sc. degree). In addition, B. Kostek was a reviewer of the scientific achievements (Monash University) and a reviewer of professorships. So far, she has been the supervisor of over 220 M.Sc. and Eng. diploma works.  

In 2003, she was elected Vice-President of the Audio Engineering Society for Central Europe, and in 2005 she was once again appointed AES Vice President for Central Europe Region. From 2007 she served as the AES Governor. In 2009, she was nominated for Vice-President of the Audio Engineering Society and served in this position for two years. In 2011-2013 she was again elected as Governor of the AES. She is now a member of the AES Executive Committee. In 2016 Prof. Bożena Kostek has been elected to Senior member of  the IEEE and the International Rough Set Society.

Prof. Bożena Kostek, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk,  zatrudniona na stanowisku prof. zw. PG na Wydziale ETI,  pełni funkcję kierownika Laboratorium Akustyki Fonicznej.  W 2010 r. B. Kostek uzyskała tytuł Fellow nadany przez tow. naukowe Audio Engineering Society.

1983 r. - mgr inż.Wydz. Elektroniki Pol. Gd.; 1986 – mgr inż. Wydz. Org. i Zarządz. w 1986 r.: 1987-1989 - staż nauk. we Francji (Uniw. P. Sabatiera w Tuluzie i w Lyonie - l'INSA i l'ENTPE) - dyplom studiów DEA d’Acoustique; 1992 - stopień dra n. techn. (wyróżnienie) w Pol. Gdańskiej: 2000 r. - st. dr hab. - Instyt. Badań System. PAN.  Tytuł nauk. prof. w 2005 r., zaś stanowisko prof. zw. w 2008 r.

Badania prowadzone przez prof. Kostek w interdyscyplinarnej dziedzinie inżynierii dźwięku, która leży na pograniczu akustyki, nauk kognitywnych i informatyki, zaowocowały wieloma osiągnięciami naukowymi w postaci licznych publikacji (ponad 600) oraz wdrożeniami. W dorobku badawczym B. Kostek można wyróżnić dwa nurty związane z zastosowaniami inżynierii dźwięku. Dwie monografie zagraniczne (Soft Computing in Acoustics,  Perception-based Data Processing in Acoustics) dotyczą inteligentnego przetwarzania, wyszukiwania i rekomendacji muzyki. Drugi nurt związany jest z badaniami naukowo-aplikacyjnymi w szeroko rozumianej informatyce medycznej. Wynikiem tych prac była współautorska monografia „Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii” oraz liczne wdrożenia w tych dziedzinach, nagradzane na światowych i europejskich wystawach wynalazków, które powstały w zespole z KSM, PG oraz jej doktorantami.

Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Journal of the Audio Engineering Society oraz  Redaktorem czasopisma IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language.

Prof. B. Kostek trzykrotnie została wybrana na wiceprezydenta światowego tow. naukowego Audio Eng. Society i dwukrotnie na Dyrektora tego towarzystwa. Obecnie jest członkiem AES Executive Committtee. Była dwukrotnie  Przew. IEEE Gdańsk Computer Science Chapter, Czł. Zarządu Pol. Sekcji AES., czł. wielu tow. naukowych (pełni te funkcje z wyboru). Jest też członkiem Kom. EiT PAN oraz Sekcji Tel. i UISSE i tow. nauk. PTETiS. Prof. Bożena Kostek uzyskała członkostwo Senior Member w IEEE oraz  International Rough Set Society.

Prof. B. Kostek uzyskała liczne nagrody:  Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia  naukowo-techniczne w 2015 r. (zespołowa),  Ministra Nauki (2006, 2007, 2010, 2012, 2013 – zespołowa), Polskiej Akademii Nauk (2005)Prezesa Rady Ministrów 2000 (indywidualna), nagr. państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)Srebrny Krzyż Zasługi RP (2002) i medal Komisji Edukacji Narodowej (2001),WYNALAZEK ROKU 2013 (zespół.): Cyber-Oko, TVP1 i MNiSW, 2013, nagroda Citation  2013 r. AES, wyróżnienia i medale Ministra Nauki i Informat. (2002 i 2003), nagrodę Ministra Zdrowia (2001).

Prof. Bożena Kostek ma duże osiągnięcia dydaktyczne, była promotorem 14 przewodów doktorskich (12 wyróżnionych, w tym jeden doktorant wyróżniony przez Prezydenta RP oraz drugi – nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów), jeden przewód w toku, recenzentem 25 rozpraw doktorskich (w tym 5 zagranicznych), rec. rozpraw habilitacyjnych, recenzent dorobków profesorskich (w tym zagr.), promotor ponad 220 prac magisterskich i inż. obronionych w latach 1992-2016.