dr inż. Magdalena Jażdżewska

Email magjazdz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 96, (58) 347 28 67
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/magjazdz

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 200 E
Numer telefonu (58) 347 17 96

Notka biograficzna

1. Inż. – (2001) Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

2. Mgr inż. – (2003) Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

3. Dr – (2013) Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

Członek Stowarzyszenia Biomateriałów

Członek Polskiego Związku Materiałoznawczego

Kierunki badań:  obróbka laserowa biostopów  tytanu, powłoki tlenkowe i hydroksyapatytowe na stopach tytanu

1. Inż. - (2001) Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technolog

2. Mgr inż. - (2003) Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology 

3. Dr inż. - (2013) Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology 

The main areas of scientific activity are:  laser treatment of the titanium alloys, oxide and hydroxyapatite coatings on titanium alloys

Publications:

1. Jażdżewska M., Zieliński A., Dziadoń A.: The possibility of an use of laser treatment to improve the behaviour of the Ti-6Al-4V Alloy//// Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów. –Vol. R9,nr 58-60, s.121 – 123 (2006)

2. Jażdżewska M., Zieliński A., Skalski I., Majkowska B.: Effects of the preheating laser treatment on microstructure and corrosion resistance of Ti6Al4V bioalloy// Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów. -Vol. XVI., nr. 122-123 (2013), s.6-7

3. Zieliński A., Serbiński W.,  Majkowska-Marzec B., Jażdżewska M., Skalski I. : Influence of laser remelting at cryogenic conditions on corrosion resistance of non-ferrous alloys// Advances in Materials Science.-Vol.9.,(2009),s. 21 - 28

4. Zieliński A., Jażdżewska M., Łubiński J. Serbiński W.: Effects of Laser Remelting at Cryogenic Conditions on Microstructure and Wear Resistance of the Ti6Al4V Alloy Applied in Medicine// Solid State Phenomena. -Vol. 183., (2012), s. 215 - 224

5. Majkowska-Marzec B., Jażdżewska M., Zieliński A., Antoszkiewicz M.: Wpływ modyfikacji laserowej stopu Ti13Nb13Zr na mikrostrukturę powłok hydroksyapatytowych// Inżynieria Materiałowa. -., iss. 3 (2015), s.36-39

6. Majkowska-Marzec B., Jażdżewska M., Miotke D., Wołowiec E., Zieliński A.: Evaluation of Wear Resistance of Ti alloys used for elements friction of knee endoprosthesis// Solid State Phenomena. -Vol. 225., (2014), s.123-130

7. Majkowska-Marzec B., Jażdżewska M., Wołowiec E., Piekoszewski W., Klimek L., Zieliński A.: THE POSSIBILITY OF USE OF LASER-MODIFIED Ti6Al4V ALLOY IN FRICTION PAIRS IN ENDOPROSTHESES// ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS. -Vol. 60, iss. 2 (2015), s.755-758