dr hab. inż. Dariusz Dereniowski, prof. nadzw. PG

Email darderen@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 19 56
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/darderen

Zajmowane stanowiska

Profesor nadzwyczajny
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Numer telefonu (58) 347 19 56

Wiadomość dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19: środy w godź. 17:00 - 18:30, sale EA 209.

Notka biograficzna

Dariusz Dereniowski graduated in 2003 from Faculty of Mathematics and Physics at University of Gdansk (currently Faculty of Methematics, Physics and Informatics) receiving degree of MSc in Mathematics, and graduated in 2004 from Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdansk University of Technology receiving ingineer degree in Computer Science. In 2013 received habilitation degree in Computer Science. Currently works as an assistant professor in Department of Algorithms and System Modeling at Gdansk University of Technology. He authored a number of works in theoretical computer science, in particular in graph algorithms, distributed computing and operational research.

Publications:

Dariusz Dereniowski ukończył w 2003 roku studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) uzyskując tytuł magistra Matematyki, a także w 2004 roku studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł inżyniera Informatyki. W roku 2013 otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Informatyka. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów Politechniki Gdańskiej. Jest autorem szeregu prac naukowych w obszarze teoretycznej informatyki, w szczególności z zakresu algorytmów grafowych, algorytmów rozproszonych i szeregowania zadań.

Publikacje: