mgr Daria Filip

Email daria@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/daria

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Dział Księgowości, Kwestura
Gmach B, 05
Numer telefonu (58) 347 25 33