mgr Magdalena Głombiowska

Email magdalena.glombiowska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 44, 728-426-228
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/magdalena.glombiowska

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu (58) 347 17 44, 728-426-228