Architektura jako sztuka - ależ tak! Dziś wobec wczoraj

wciąż toczy sie spór o artystyczna stronę działalności architektów i w zwiazku z tym czynnika sztuki w architekturze; jeszcze jeden glos w dyskusji.

W poszukiwaniu pierwiastka duchowego współczesnych obiektów sakralnych. Tęsknoty użytkownika

Użytkownik , ''odbiorca'', ''wierny'' we współczesnym miejscu sakralnym zwanym świątynią, kościołem czy Domem Bożym - to także, między innymi, ''Architekt'' I to rodzi sie problem.

Kontrasty, metamorfozy, styl - czyli rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku.

Badanie ciągłych przemian w sposobie kreowania architektury zarówno w teorii jak i praktyce budowania na przestrzeni ostatnich stu lat doprowadziło do wyodrębnienia pewnych matematycznie ujętych zależności.

Kwadratura koła czyli o próbach poszukiwania odniesień ładu do chaosu, czy też chaosu do ładu w przebiegu rozwoju myśli architektonicznej.

Stwierdzić należy ze smutkiem że architektura jest ingerencją w naturę z natury rzeczy! Na ile da się zapanować nad nieładem w urządzaniu świata w przyszłości.

Konflikt trwa.

Od niepamiętnych czasów przewija się temat konfliktowy teorii praktyki w dziedzinie nauczania architektur.

Modelowanie architektoniczno-materiałowe obiektów architektonicznych na styku lądu i wody.

Obiekty o silnie zindywidualizowanej funkcji posiadają swe odrębne wymagania formalne. Projektowanie ich wymaga od architekta fantazji i wiedzy. Forma inaczej jest kształtowana w krajach nadmorskich o klimacie gorącym inaczej w krajach strefy umiarkowanej. Można to prześledzić na przykładach.

Posłannictwo a satysfakcja. Kilka słów o satysfakcji - głos młodych

Przedstawienie problematyki uzasadnionego dążenia do uzyskania satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej w tym przypadku zawodu architekta. Wiadomo, że zawód to trudny: obok siły przebicia, umiejętności twórczych, potrzeby stałego dokształcania się musi nieść z sobą świadomość postawy empatii wobec adresata swych poczynań podmiotu czyli konkretnego człowieka. Zawarto wypowiedzi absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej z lat 1999-2002 z komentarzem autorki.