dr inż. Jacek Lebiedź

Email jacek.lebiedz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 96
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacek.lebiedz

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Miejsce pracy Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 420
Numer telefonu (58) 347 20 96
Email jacekl@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca kier. katedry
Miejsce pracy Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 420
Numer telefonu (58) 347 20 96
Kierownik Laboratorium
Miejsce pracy Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 420
Numer telefonu (58) 347 20 96

Wiadomość dla studentów

Konsultacje (w trakcie zawieszenia zajęć z powodu epidemii COVID-19 konsultacje odbywają się zdalnie za pośrednictwem kursu Praca dyplomowa magisterska na eNauczaniu)

Godziny konsultacji obowiązują jedynie w dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczne, a także podczas obu sesji.
Godziny konsultacji nie obowiązują podczas dni określonych w kalendarzu roku akademickiego jako wakacje.

Office hours

Office hours apply only during teaching days and during exam session.
Office hours are not in force during days marked as holidays in academic year calendar.

Notka biograficzna

Jacek Lebiedź uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1986 r. i tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w 1989 r., a następnie stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w 2001 r., gdzie pracuje jako nauczyciel akademicki od 1987 r. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół grafiki komputerowej (rozprawa doktorska), przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz rzeczywistości wirtualnej. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Brał ponadto udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest też inicjatorem utworzenia Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, którym obecnie kieruje.

Jacek Lebiedź received the M.Sc. Eng. in Computer Science from the Faculty of Electronics at the Gdańsk University of Technology in 1986, the M.Sc. in Mathematics from the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry at the University of Gdańsk in 1989, and the Ph.D. in Computer Science from the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdańsk University of Technology in 2001, where he has been working as an academic since 1987. His current research focus has been computer graphics (Ph.D. thesis), image processing and recognition and virtual reality. Author or co-author of a few dozen publications in national and international journals and conference proceedings. Participant of several national and international R&D projects. Initiator of setting up Immersive 3D Visualization Lab. He is currently a head of this laboratory.